de


   Anger avståndet kortaste vägen.

Avstånd mellan


och  

är     kilometer
 

  Avståndstabell städer i Europa.


Copyright © Jan Åke Andersson 2008-2019.


 Uppdaterad den 10 januari 2015.